Lisäarvoa laadukkailla kohtaamisilla

Coachaamme ja fasilitoimme johtoryhmiä, tiimejä, työyhteisöä ja avainhenkilöitäsi laadukkaisiin kohtaamisiin, jotka rakentavat merkityksellistä yhteistyötä, luovaa uusiutumista ja arvostavaa aikaansaamista. Lisäksi valmennamme sisäisiä osaajiasi taidoissa, joilla he voivat mahdollistaa laadukkaat kohtaamiset. Hyödynnämme työssämme liiketoimintaosaamista, fasilitoinnin ja coachingin parhaita käytäntöjä sekä toiminnallisia työtapoja, tarinoita ja tarinateatteria.

Osaaminen.png
  • Liiketoiminta- ja organisaatio-osaaminen. Vankka teoriapohja ja kokemus liiketoiminnasta ja organisaatioista. Ymmärrämme tarpeenne, puhumme samaa kieltä kuin osallistujat ja tiedämme mitä tarvitaan eteenpäin pääsemiseksi.

  • Coaching ja fasilitointi. Luotsaamme ihmisiä oppimiseen, rohkeuteen ja mukavuusalueen ulkopuolelle. Ohjaamme reflektioon ja keskusteluun, joka muuttaa ajattelua, kokemusta ja vuorovaikutusta tässä ja nyt. Se voimaannuttaa ja vastuuttaa.

  • Visuaaliset ja toiminnalliset työtavat & tarinat ja tarinateatteri. Raikkaat ja tarkoituksenmukaiset työtavat ohjaavat omakohtaiseen läsnäoloon ja uteliaisuuteen. Ne avaavat näkökulmia, jotka jäävät arjessa huomaamatta.


Asiakkaamme kertovat

Mielettömän hyvä vetäjä, joka tarttui olennaiseen ja ohjasi meitä eteenpäin… Lenin ohjauksessa pystyttiin intensiiviseen ja avoimeen keskusteluun. Meille tarjoutui tilaisuus jäsentää itsellemme, mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joihin meidän on tartuttava – mutta myös, miten johtoryhmän jäsenet suhtautuvat toisiinsa. Lenillä on vankkaa teoriaosaamista tiimeistä, johtajuudesta ja organisaatioista, minkä ansiosta työskentelymme saatiin kytkettyä myös teoriaan. Se rakensi vankan perustan tavoitteillemme.” -Johtoryhmän jäsen | JOHTORYHMÄVALMENNUS

ikoni-1.png

I knew that Leni is a seasoned professional, but she exceeded my expectations in how she energized our group and inspired everyone to think fresh and challenge oneself. Leni was relentless when it comes to staying in the selected focus area, but still gave enough latitude for exploration to enable a relaxed, open and fruitful discussion. Her ability to listen and her positive, sincere and supportive demeanor enabled us to safely wander out of our comfort zone.” –  CEO | TEAM COACHING FOR BUSINESS LEADS

ikoni-2.png

”Coachingin myötä olen tullut tietoisemmaksi siitä miten arjessa toimin, millaisia valintoja teen ja miten nämä valinnat vaikuttavat itseeni ja ympäristööni. Konkreettisen viitekehyksen rakentaminen auttoi hahmottamaan käsiteltäviä asioita ja hämmästyin, miten paljon vastauksia sisältäni löytyikään! Pidän erityisen paljon Lenin tavasta coachata, sillä siitä huokuu pitkä kokemus ja vahva osaaminen. Välillemme syntyi syvä luottamus ja vaikeidenkin asioiden jakaminen tuntui luontevalta, mikä näkemykseni mukaan on yksi avaintekijöistä tärkeiden oivallusten syntymiselle. Voin lämpimästi suositella Leniä coachiksi erityisesti jo kokemusta omaaville, vaativaa työtä tekeville henkilöille jotka haluavat syventää itseymmärrystään ja saada aikaan parhaan tuloksen työhön liittyvistä, tärkeistä vuorovaikutustilanteista.” Liiketoimintayksikön johtaja | yksilöcoaching