LÖYDÄ PARAS ITSESSÄSI JA MUISSA

 
Leni_2_pallo.jpg
 

Pilke on oppivan  asiantuntijaorganisaation luottokumppaniAutamme kehittämään moniäänistä yhteistyötä ja tunneälykästä johtajuutta. Yhdessä luomme yhteistä kuvaa nykytilanteesta sekä synnytämme laadukkaita kohtaamisia, jossa kaikkien tarinoilla ja osaamisella on tärkeä sijansa. Utelias eläytyminen, toiminnallinen työskentely ja yhteinen ajattelu vapauttavat energiaa luoviin ratkaisuihin ja tavoitteelliseen työskentelyyn muuttuvassa toimintaympäristössä. Tuloksena on parempaa yhteistyötä ja tunneälykkäitä tulevaisuuden työtaitoja, joista hyötyvät kaikki: omistajat, johto, työntekijät ja asiakkaat. 

Verkostojen ja yrittäjyyden maailmassa vastuu vuorovaikutuksesta ja oppimisesta lepää jokaisen harteilla. Osaaminen syntyy ihmisten, ryhmien ja organisaatioiden välillä. Luomme rentoa tehokkuutta ja tunneälykästä, oivalluttavaa yhteistyötä, joka tuntuu hyvältä sekä kantaa ja kehittyy myös valmennuksen jälkeen.


Yhdistämme ainutlaatuisella tavalla kolmenlaista osaamista:

 
Pilke-pallot FI.png
  • Liiketoiminta- ja organisaatio-osaaminen. Vankka teoriapohja ja kokemus liiketoiminnasta ja organisaatioista. Ymmärrämme tarpeenne, tiedämme miten tavoitteisiin päästään ja puhumme samaa kieltä kuin osallistujat.
  • Yksilön ja ryhmän oppiminen tässä ja nyt. Luotsaamme ihmisiä mukavuusalueen ulkopuolelle hyödyntämällä coachingin ja fasilitoinnin parhaita käytäntöjä. Oppiminen voimaannuttaa ja innostaa, ja siinä hyödynnetään kaikkien osaamista. 
  • Tarinat ja improvisaatio sekä visuaaliset, toiminnalliset menetelmät. Raikkaat, osallistujien tilanteeseen räätälöidyt työtavat ohjaavat  uteliaisuuteen ja oivallukseen. Ne avaavat näkökulmia, jotka jäävät arjessa huomaamatta.
  • Tuloksena on pieniä arjen tekoja, jotka aikaansaavat suuria yhteistyön harppauksia ja tuottavuushyppyjä. 

 Toimintaperiaatteemme

 
  • Kerro lisää! Kuuntelemme tarkalla korvalla sekä tilaajaa että osallistujia. Palvelut vastaavat aina tunnistettuihin tarpeisiin, ja työtapoja mukautetaan joustavasti tilanteen mukaan.
  • Hyppää helikopteriin. Ohjaamme ihmiset aktiivisten ja innostavien työtapojen kautta näkemään ja kokemaan tärkeät asiat tuoreesti, kiinnostumaan toistensa kokemuksista ja oivaltamaan yhdessä. Tämä auttaa luomaan yhteistä karttaa.
  • Uskalla rohkeasti. Kannustamme ja haastamme osallistujia luovaan yhteistyöhön ja kasvuun kokeilujen kautta. Pienet arjen muutokset saavat aikaan kerrannaisvaikutuksia ja myönteistä uusiutumista.
  • Palveluksessanne. Muutos tapahtuu ajassa. Niin myös kehittäminen. Olemme kiinnostuneita haasteistanne ja tavoitteistanne myös toimeksiannon jälkeen. Luomme pitkiä yhteistyösuhteita. Kehitymme yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Asiakkaamme kertovat

 

Mielettömän hyvä vetäjä, joka tarttui olennaiseen ja ohjasi meitä eteenpäin… Lenin ohjauksessa pystyttiin intensiiviseen ja avoimeen keskusteluun. Meille tarjoutui tilaisuus jäsentää itsellemme, mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joihin meidän on tartuttava – mutta myös, miten johtoryhmän jäsenet suhtautuvat toisiinsa. Lenillä on vankkaa teoriaosaamista tiimeistä, johtajuudesta ja organisaatioista, minkä ansiosta työskentelymme saatiin kytkettyä myös teoriaan. Se rakensi vankan perustan tavoitteillemme.” -Johtoryhmän jäsen | JOHTORYHMÄVALMENNUS

Tapaamisten tärkeintä oppia olivat intensiivinen empaattinen kuuntelu, herkkyys rakentaa toisen sanomisten päälle ja ennen kaikkea rohkeus heittäytyä! Ilo ja muiden tarinoiden kuuntelu ovat kulkeneet mukana arjessani. Olen innostanut ja rohkaissut muita pienistäkin asioista.” -Asiantuntija | KEHITTYMISRYHMÄ

Pilke icon line copy.jpg

Leni’s skills are excellent in listening, analyzing and adapting the coaching on different levels, based on solid experience, to make one realize the options forward in a natural way. The coaching has given me insights of myself, my professional life and goals in a multitude of ways, with tools that will help me grow and develop now and in the future.” – Head of Smart Grid and Business Strategy | INDIVIDUAL EXECUTIVE COACHING

I knew that Leni is a seasoned professional, but she exceeded my expectations in how she energized our group and inspired everyone to think fresh and challenge oneself. Leni was relentless when it comes to staying in the selected focus area, but still gave enough latitude for exploration to enable a relaxed, open and fruitful discussion. Her ability to listen and her positive, sincere and supportive demeanor enabled us to safely wander out of our comfort zone.” –  CEO | TEAM COACHING FOR BUSINESS LEADS

Pilke icon line copy.jpg

Leni åstadkom en fördjupad känsla av att vi sitter i samma båt och har samma resemål. Vi har med Leni gjort något historiskt med att diskutera så öppet!” -Mellanchef, försäkringsbolag | LEDARUTBILDING