YHTEINEN VIISAUS KÄYTTÖÖN

– liiketoiminnan kysymysten ja muutosten fasilitointi


Hyödyt

  • tekee näkyväksi organisaation ja ryhmän moninaisuuden

  • parantaa yhteistä ajattelua, vuoropuhelua ja yhteistyötaitoja

  • vahvistaa sitoutumista yhteistyöhön ja aikaansaamiseen

Käytännössä

  • pääosassa organisaation ja ryhmän tavoitteet sekä osallistujien kokemukset, osaaminen ja tarpeet

  • työtapoina tehokkaat fasilitoinnin menetelmät, jotka ohjaavat jakamaan osaamista ja innostavat toimintaan

  • isoissa ryhmissä tarinateatterin menetelmät. Ne nostavat esiin osallistujien tarinat, raivaavat tilaa yhdessä tutkimiselle ja tavoittavat ääneen lausumattomia näkökulmia.

  • tyypillisesti 2–4 puolen päivän tai päivän tapaamista, kesto 1–6 k

On air_PB.JPG