VIRTAA YHTEISTYÖHÖN

- johtoryhmän coaching


Hyödyt

  • tavoitteellista, myönteistä ja kehittävää vuorovaikutusta olennaisista yhteistyön ja liiketoiminnan kysymyksistä

  • tuoretta ajattelua, uusia näkökulmia ja lujittunut oppimiskyky

  • lisääntynyt luottamus, vastavuoroisuus ja kyky käsitellä hankalia asioita

  • sitoutuminen yhteiseen aikaansaamiseen kokouksissa ja niiden välillä

Käytännössä

  • pääosassa yhteinen suunta sekä johtoryhmän jäsenten odotukset, tarpeet ja kokemukset

  • työtapoina oivalluttavat coachingmenetelmät, tarinat ja keskustelut

  • tyypillisesti 4–5 puolen tai yhden päivän tapaamista, kesto 1–6 kk

”Monissa tämäntapaisissa kehittämispyrkimyksissä pitkän uran aikana olleena, tämä prosessi ja työskentelytapa ovat olleet omaa luokkaansa. Ne ovat avanneet uusia näkökulmia, muuttaneet käytännön toimintaa ja vieneet tavoitteiden suuntaan. Kiitos aidosta, rohkeasta toteutuksesta!”

Johtoryhmän jäsen

guitars-2033566_1920.jpg