Leni_7 brella.jpg

Leni Grünbaum

”Jag får kraft och tillfredsställelse från autentiska möten – mina egna och andras. Därför vill jag skapa tillfällen där väsentliga frågor gällande verksamhet, ledarskap och samarbete bearbetas här och nu utgående från människornas upplevelser och berättelser. Förändringen sker här och nu.”

Leni är en erfaren coach, facilitator och utbildare, känd för sin förmåga att inbjuda till kraftfulla samtal som förstärker den gemensamma berättelsen. Hon utbildar också ledare, experter och interna facilitatorer i emotionellt intelligenta, praktiska färdigheter som behövs för att framkalla högklassiga möten i organisationen. Leni har jobbat med företag och offentliga organisationer i 10 år.

Leni utnyttjar inspirerande och effektiva metoder som bygger på coaching och facilitering. Utöver dessa jobbar hon med berättelser samt visuella och aktionsbaserade arbetssätt samt improvisation. Metoderna skapar tydlighet och utmynnar i färska infallsvinklar, insikter och praktiska lösningar. Interaktionen blir positivare och mänskorna skickligare på att reglera sina känslor, tankar och handlingar. Resultaten är ett större lugn och en ökad färdighet att medvetet påverka sig själv, sitt arbete och arbetsgemenskapen.


SAMARBETSPARTNERS

Vi framkallar tillsammans förstklassiga möten genom våra respektive styrkor:

Carolin

Carolin hjälper förbättra den sociala arbetsmiljön genom att öka individens och gruppens arbetseffektivitet och välmående. Arbetssättet är erfarenhetsbaserat med input från neuroleadership och systemvetenskap.

Gro

Pontus Holmgren from gro facilitates processes that create space for real connection with oneself, one another, the past and the common intention. He also innovates new ways of working that make these connections possible.