VÅRT ARBETSSÄTT

 
 

Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential (ICF). Coaching skapar tydlighet i en komplex omgivning och hjälper styra energin på det sätt som effektivast leder mot de utvalda målen.

Läs mer om coaching: http://icfsverige.se och: https://www.coachfederation.org 


Facilitering innebär att man underlättar gruppens arbete med hjälp av olika gruppmetoder. Som bäst förändrar facilitering gruppens interaktion och förbättrar dess förmåga att förnya sig och prestera.   

Läs mer om faciliteringhttps://www.iaf-world.org/site/


Berättelser, improvisation samt visuella och aktionbaserade arbetssätt passar berikar utvecklingen av ledarskap och samarbete. De utnyttjar deltagarnas erfarenheter och kunskap med syfte att skapa klarhet i gemensamma frågor, fördjupa dialogen samt utveckla gruppens förmåga till samarbete och till att uppnå sina mål.

  • Vad? Småskaliga, lätta och inspirerande arbetssätt som utgår från arbetet och målbilden. Därför känns de inte lösryckta utan inbjuder till att forska tillsammans i en lättsam men meningsfull anda.
  • Varför? För att mänskor skall kunna ta sin skaparkraft och inlärningsförmåga i bruk måste effektivitet och produktivitet kompletteras med mål liksom inlärning och kreativitet. Visuella samt aktions- och improvisationsbaserade metoder skapar utrymme för det som väcker entusiasm och motiverar. De tar fram deltagarnas erfarenhetsbaserade, tysta kunskap. Detta utmynnar i en äkta dialog som integrerar olikheter i temperament, synsätt och motivation. Samtidigt väcker den intresse, acceptans och positiva känslor som ökar spontaniteten på det dagliga arbetet.
  • Hur? Små övningar varvas med korta underlag samt individuellt och pararbete. Därför vänjer sig deltagarna vid arbetssättet stegvis och utvidgar sitt bekvämlighetsområde lite åt gången. De varierande arbetssätten tar vara på energinivån och gör att arbetet flyter entusiastiskt och effektivt.