Våra arbetssätt

Coaching 

är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential (ICF). Coaching skapar tydlighet i en komplex omgivning och hjälper styra energin på det sätt som effektivast leder mot de utvalda målen.

Läs mer om coaching: www.icfsverige.se och: www.coachfederation.org 

coaching.png

Facilitering 

innebär att man underlättar gruppens arbete med hjälp av olika gruppmetoder. Som bäst förändrar facilitering gruppens interaktion och förbättrar dess förmåga att förnya sig och att prestera.   

Läs mer om faciliteringwww.iaf-world.org/site

fasilitointi.png

I samband med visuella och aktionbaserade arbetssätt utnyttjar man deltagarnas erfarenheter och tysta kunskap. Arbetssätten varvas med korta underlag, individuell reflektion och samtal.

  • Vad? Småskaliga, lätta och inspirerande arbetssätt som utgår från arbetet och målbilden. Resultatet är en bredare, mångdimensionell delad förståelse.

  • Varför? Sinnena och den kroppsliga dimensionen bryter ner vardagens invanda tankegång. De gör att frågeställningarna kan hanteras helhetsmässigt samt att gruppen öppnar sig för nya infallsvinklar och hittar nya kopplingar. Detta utmynnar i nya lösningar, ett ökat förtroende och en större tro på gruppens kapacitet samt ett ökat engagemang.

  • Hur? De gradvis framskridande övningarna utmanar deltagarna skonsamt till utkanten av sin bekvämlighetszon. Detta väcker entusiasm och gör att arbetet framskrider effektivt och känns meningsfullt.

Asset 1.png

Berättelser

är livsviktiga. Vi behöver berättelser för att veta vilka vi är och för att ansluta oss till varann. Med hjälp av berättelser strukturerar vi våra erfarenheter, skapar mening och gör komplicerade frågor förståeliga. Våra berättelser styr våra handlingar. De kan antingen förminska oss och låsa oss i det förflutna eller öppna dörren till nya möjligheter och tillväxt.  

När vi blir medvetna om berättelsen vi berättar får vi samtidigt nycklarna till en ny berättelse – en som tjänar oss bättre.