TYötapamme

 
 

Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. Coaching auttaa selkiyttämään monimutkaista toimintaympäristöä ja suuntaamaan oma energia siihen, jossa se edistää tehokkaimmin valittujen tavoitteiden saavuttamista.

Lue lisää coachingista International Coach Federationin sivuilta: http://www.icffinland.fi  ja https://www.coachfederation.org 


Fasilitointi tarkoittaa ryhmän toiminnan helpottamista ja mahdollistamista erilaisia ryhmätyötapoja hyödyntämällä. Parhaimmillaan fasilitointi muuttaa ryhmän vuorovaikutusta tavalla, joka harppauttaa ryhmän kyvyn uusiutumiseen ja aikaansaamiseen.

Lue lisää fasilitoinnista International Association of Facilitatorsin sivuilta:  https://www.iaf-world.org/site/


Tarinat ja improvisaatio sekä visuaaliset ja toiminnalliset työtavat ovat tärkeitä. Niissä osallistujien kokemusperäistä tietoa ja osallistavia työtapoja hyödynnetään yhteisten kysymysten selkiyttämiseksi, keskustelun syventämiseksi ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen löytämiseksi. 

  • Mitä? Pienimuotoisia, helppoja ja hauskoja työtapoja joiden lähtökohtana on aina työ ja tilaisuuden tavoitteet. Siksi ne eivät tunnu irralliselta leikiltä vaan pikemminkin mielenkiintoiselta yhdessä tutkimiselta, ja ihmiset lähtevät helposti mukaan.
  • Miksi? Aisteja ja visuaalisuutta hyödyntävä työtapa rikkoo jähmeää arkiajattelua ja mahdollistaa kokonaisvaltaisemman asioiden käsittelyn, tuoreiden näkökulmien löytämisen ja erilaisten katsantokantojen yhteen nivomisen. Samalla se tuo vuorovaikutukseen uusia, myönteisiä sävyjä jotka lisäävät keskinäistä kiinnostusta ja toimintavapautta myös arjen työssä. 
  • Miten? Tutkiva työtapa vuorottelee jatkuvasti yksin työskentelyn ja keskustelujen kanssa. Siksi ihmiset tottuvat siihen nopeasti, ja itsensä haastaminen hiukan oman mukavuusalueen ulkopuolelle tuntuu luonnolliselta. Tämä vuorottelu pitää energiatason sopivana, jolloin työskentely on sekä innostavaa että tehokasta.