Työtapamme

Coaching

on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. Coach ohjaa asiakasta tunnistamaan, mitä hän / he tarvitsee / tarvitsevat saavuttaakseen haluamansa, auttaa löytämään seuraavat askeleet ja tukee edistymisessä.

Lue lisää coachingista International Coach Federationin sivuilta: www.icffinland.fi ja www.coachfederation.org

coaching.png

Fasilitointi

tarkoittaa ryhmän toiminnan helpottamista ja onnistumisen mahdollistamista erilaisia ryhmätyötapoja hyödyntämällä. Parhaimmillaan fasilitointi muuttaa ryhmän vuorovaikutusta pysyvästi niin, että ryhmän kyky uusiutua ja päästä tuloksiin kasvaa merkittävästi.

Lue lisää fasilitoinnista International Association of Facilitatorsin sivuilta: https://www.iaf-world.org/site/

fasilitointi.png

Visuaaliset ja toiminnalliset työtavat 

pohjautuvat osallistujien kokemustiedon hyödyntämiseen. Niitä käytetään lomittain yksilöpohdinnan ja keskustelujen kanssa.

  • Mitä? Pienimuotoisia ja mielenkiintoisia työtapoja, joissa lähtökohtana ovat aina työ ja tilaisuuden tavoitteet. Tuloksena on monipuolinen kuva ja tuore yhteinen ymmärrys käsiteltävästä asiasta.

  • Miksi? Aistit ja visuaalisuus rikkovat jähmeää arkiajattelua ja mahdollistavat kokonaisvaltaisemman asioiden käsittelyn, uusien ja erilaisten näkökulmien löytämisen ja yhteen nivomisen. Tuloksena on myönteistä vuorovaikutusta sekä lisääntynyt keskinäinen kiinnostus ja luottamus.

  • Miten? Asteittain etenevät tehtävät totuttavat ihmiset haastamaan itseään ja astumaan oman mukavuusalueensa ulkoreunalle. Tuloksena on innostavaa ja tehokasta työskentelyä.

Asset 1.png

Tarinat

ovat elintärkeitä. Tarvitsemme tarinoita tietääksemme keitä olemme ja liittyäksemme muihin. Tarinoiden kautta jäsennämme kokemuksiamme, luomme merkityksiä ja teemme monimutkaisista asioista ymmärrettäviä. Kertomamme tarinat ohjaavat toimintaamme. Ne voivat joko kaventaa ja lukita vanhaan, tai avata oven uusiin mahdollisuuksiin.

Kun tulemme tietoisiksi tarinasta, jota kerromme nyt, saamme samalla avaimet uuteen tarinaan – sellaiseen, joka palvelee meitä entistä paremmin.

tarinat.png

Tarinateatteri

on käsikirjoittamatonta teatteria, jossa katsojien kokemuksia ja tarinoita improvisoidaan näyttämöllä. Tarinateatteri hauskuttaa, oivalluttaa, rikastaa keskustelua sekä vahvistaa empatiaa ja yhteishenkeä. Tarinateatteri sopii osaksi valmennuksia, seminaareja sekä työyhteisön yhteisiä strategia-, kehittämis- tai muutospäiviä. Esiintyvä ryhmä käsittää 3–4 näyttelijää, muusikon ja ohjaajan.

Lue lisää tarinateatterista: fi.wikipedia.org/wiki/Tarinateatteri