Tjänster

 
Leni_11.jpg

Våra tjänster omfattar allt från enskilda workshops till långa utbildningar. Ett typiskt uppdrag räcker 1–6 månader.

 • Facilitering av samarbete, förändring och utveckling, små och stora grupper
 • Öppna utvecklingsgrupper för högsta ledningen, mellanchefer och företagare
 • Utveckling av ledningsgrupper, chefer, team och arbetsgemenskaper
 • Individuell coaching av högsta ledningen, mellanchefer, nyckelpersoner och företagare
 

FACILITERING, UTBILDNING OCH INDIVIDUELL UTVECKLING

 
Pilke icon line copy.jpg

Utveckling av ledningsgrupper, chefer, team och arbetsgemenskaper

 • fokus är på de enskilda deltagarna och gruppen samt deras arbete, styrkor och utmaningar 
 • arbetssättet bygger på korta underlag, insiktsgivande övningar och erfarenhetsbaserade visuella och aktiva arbetssätt & utvärderingar vid behov
 • resultatet är nya emotionellt intelligenta färdigheter för ledarskap och samarbete samt praktiska, effektfulla handlingssätt 
 • dessutom får man större samhörighet, en positivare kommunikation samt ökad förståelse om individens och gruppens ansvar och möjligheter att påverka
 • typiskt 2–5 dagar under 1–6 månader.
Pilke icon line copy.jpg

Facilitering av samarbete, förändringar och utveckling

 • fokus på de gemensamma målen samt deltagarnas erfarenheter, kunskap och behov
 • arbetssättet omfattar effektiva facilitativa metoder som hjälper dela kunskap, berikar det gemensamma tänkandet och motiverar till handling
 • resultatet är positiv kommunikation, utvidgat tänkande och ökad tilltro på gemensamma framsteg och resultat
 • typiskt 2–5 halva eller hela dagar under 1–6 månader
Pilke icon line copy.jpg

Individuell coaching av högsta ledningen, mellanchefer, nyckelpersoner och företagare

 • fokus på den coachade och hens agenda
 • arbetssättet baserar sig på coachande samtal, insiktsgivande visuella och aktiva arbetssätt samt skräddarsydda övningar & utvärderingar enligt behov
 • resultatet är konkreta medel för att åstadkomma den önskade förändringen, ökad självkännedom och självförtroende samt ökad medvetenhet om egna val och handlingars effekt
 • omfattning ca. 6 månader, sammanlagt 5 träffar à 1,5 t
Pilke icon line copy.jpg

Öppna utvecklingsgrupper för högsta ledningen, mellanchefer och företagare

Gruppen: 8 deltagare med samma roll från olika organisationer
Omfattning: 5 h startträff + 6 träffar à 3 h under 6 månader

 • fokus på deltagarnas arbets- och rollrelaterade frågor, utmaningar och erfarenheter
 • arbetssättet omfattar insiktsgivande coachingsamtal, parsparring och improvisationsövningar
 • resultatet är bättre färdigheter i aktivt lyssnande, empati och samarbete & förmåga att inspirera, få andra med och uttrycka uppskattning
 • dessutom ökad självkännedom och självreflektion, förmåga till självledarskap och spontan handling, tydligare uppfattning om möjligheterna i det egna arbetet och arbetsrollen