TIIMI SAMAAN SUUNTAAN

– f2f tai virtuaalinen tiimicoaching


Hyödyt

  • yhteisen ymmärryksen, yhteistyön ja sitoutumisen vahvistuminen

  • myönteistä ja oppivaa vuorovaikutusta arkityöhön

  • ymmärrys omasta vastuusta ja vaikuttamisesta tiimissä

  • lisääntynyt luottamus, vastavuoroisuus ja rohkeus ottaa asioita puheeksi

Käytännössä

  • pääosassa yhteinen suunta sekä osallistujien kokemukset, osaaminen ja tarpeet

  • työtapoina oivalluttavat coachingmenetelmät, tarinat ja keskustelut

  • f2f tyypillisesti 4–5 puolen tai yhden päivän tapaamista, kesto 3–4 kk

  • tyypillinen virtuaaliprosessi 3–4 kahden tunnin virtuaalitapaamista, kesto 2–3 kk. Innostava toteutus ProReal-virtuaalityökalun avulla.

IMG_1848.jpg

”Leni kuunteli tarkalla korvalla todellisia tarpeitamme. Hän oli suunnitellut meille ohjelman, mutta luki tilannetta ja toimi joustavasti. Hän tarttui pinnan alla oleviin asioihin ja teetti meillä, mitä tarvitsimme, jotta pääsimme eteenpäin. Jälkikäteen olimme iloisia ja helpottuneita. Tuntui hyvältä, että olimme puhuneet hankalista asioista. Sen ansiosta saatoimme keskittyä työhömme. Nyt meillä on yhteinen tavoite, jonne olemme matkalla yhdessä.”

Rehtori