Leni Grünbaum

 
Leni_Grunbum_Pilke_Valmennus_Oy

Leni är en mångsidig organisationskännare som jobbar med alla från ledningsgrupper till experter. Hon inspirerar till en positiv, nyfiken forskarattityd som ökar kreativiteten och möjliggör ett sammansvetsat samarbete mot målen. Genom att tillsammans synliggöra nuläget kan man betrakta det på avstånd och lättare se vilken framtid man önskar skapa. Man utgår från det goda som redan fungerar och kompletterar det modigt med nya inspirerande och produktiva handlingssätt.

 
 • ekon. mag., internationell marknadsföring och administration
 • 10 års erfarenhet som coach, facilitator och utbildare med frågor kopplade till ledarskap, samarbete och förändring
 •  har jobbat med företag, statliga och kommunala organisationer samt med högskolor och 3. sektorn
 • har jobbat 15 år som expert, projektledare och chef i en internationell omgivning
 • har utbildat systemiska business coacher och systemiska facilitatorer
 • Professional Certified Coach (PCC, ICF), Certified Practitioner of Psychodrama (CP), arbetshandledare
 • Skådespelare och spelledare inom playbackteater 
 • Fortbildning i bl.a. förändringsledarskap, pedagogik och filosofi
 • Certifieringar: Personal Resilience Profile, ProReal Virtual Facilitator, Systemic Leadership Pulse® -ledningsgruppevaluering, Coaching Leadership Pulse® -ledarskapsevaluering, PeiliTM Certified Practitioner
 • Publikationer: 
  • Systemisk team coaching och viktiga stunder (2013)
  • Valmentava esimies. Onnistumista palvelevat positiot (Talentum 2014) tillsammans med Marjo-Riitta Ristikangas
 • Arbetsspråk svenska, finska och engelska 
icflogocolor.jpg

valmentava-esimies.jpg

Den coachande chefen

Boken ger praktiska verktyg för att utöva ett coachande ledarskap i det dagliga arbetet. Den är skriven tillsammans med Marjo-Riitta Ristikangas.

Valmentava esimies

Valmentava esimiestyö on tavoitteellista, osallistavaa ja arvostavaa vaikuttamista. Se perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä. Mitä inhimillisempi ja tavallisempi esimies uskaltaa olla, sitä enemmän hän saa osakseen arvostusta. Valmentavan esimiehen ei tarvitse olla yli-ihminen, vaan ajatteluaan kehittävä, vuorovaikutustaitojaan harjoittava ja tunteitaan hyödyntävä johtamisen ammattilainen. Valmentava esimies innostaa ja innostuu yhdessä johdettaviensa kanssa.Tämä kirja opastaa kehittymään valmentavaksi esimieheksi. Se on kirjoitettu ajattelukumppaniksi, palloseinäksi ja käytännönläheiseksi käsikirjaksi. Kirjassa on runsaasti konkreettisia työvälineitä itsetutkiskeluun ja oman esimiestyön reflektointiin sekä sovellettaviksi yksilöiden ja tiimien johtamiseen.