PalvelummE

 
Leni_11.jpg

Palvelumme ulottuvat kertaluontoisista työpajoista ja esityksistä pitkiin valmennuksiin. Tyypillinen toimeksiantomme kestää 1–6 kuukautta.

 • Kehittymisryhmät johdolle, asiantuntijoille ja yrittäjille
 • Yhteistyön, muutosten ja kehittämisen fasilitointi
 • Valmennukset johtoryhmille, esimiehille, tiimeille ja työyhteisöille
 • Johdon, avainhenkilöiden ja yrittäjien yksilöcoaching
 • Improvisoidut tarinateatteriesitykset
 

VALMENNUKSET, FASILITOINTI JA YKSILÖLLINEN KEHITTYMINEN

 
Pilke icon line copy.jpg

Yhteistyön, muutosten ja kehittämisen fasilitointi

 • pääosassa yhteiset tavoitteet sekä osallistujien kokemukset, osaaminen ja tarpeet
 • työtapoina tehokkaat fasilitoinnin menetelmät, jotka ohjaavat jakamaan osaamista, synnyttävät yhteistä ajattelua ja innostavat toimintaan
 • tuloksena myönteistä vuorovaikutusta, avarampaa ajattelua sekä kasvanut luottamus yhteiseen etenemiseen ja aikaansaamiseen
 • fasilitoinnin elävöittäjänä voidaan käyttää tarinateatteria: näyttelijät improvisoivat osallistujien keskusteluja, jolloin mutkikkaat kysymykset selkiytyvät, eri näkemykset nivoutuvat yhteen ja keskinäinen ymmärrys syvenee. Sopii etenkin suurille ryhmille.
 • Tyypillisesti 2–5 puolen päivän tai yhden päivän tapaamista, kokonaiskesto 1–6 kk
Pilke icon line copy.jpg

Valmennukset johtoryhmille, esimiehille, tiimeille ja työyhteisöille

 • pääosassa osallistujat ja ryhmä, fokus heidän työssään, vahvuuksissaan ja haasteissaan
 • työtapoina lyhyet alustukset, oivalluttavat coachingin työtavat sekä elämykselliset tutkivan leikin työtavat & soveltuvat arvioinnit tarpeen mukaan
 • tuloksena uusia tunneälykkäitä johtamis- ja yhteistyötaitoja sekä vaikuttamisen keinoja ja käytännön tekoja
 • lisäksi yhteen hitsautumista, myönteistä vuorovaikutusta sekä ymmärrystä yksilön ja ryhmän vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista.
 • Tyypillisesti 2–5 päivän tapaamista, kokonaiskesto 1–6 kk.
Pilke icon line copy.jpg

Ylimmän johdon, keskijohdon ja yrittäjien avoimet kehittymisryhmät


Ryhmä: 8 osallistujaa, jotka toimivat samassa roolissa eri organisaatioissa                                                              
Rakenne: 5 h aloitustapaaminen + 6 tapaamista à 3 h/krt, kokonaiskesto 6 kk.

 • pääosassa osallistujien työhön ja työrooliin liittyvät kokemukset ja kysymykset
 • työtapana oivalluttavat sparrauskeskustelut, coaching ja improvisaatioharjoitukset
 • tuloksena paremmat taidot: monipuolinen itseilmaisu, kuuntelu-, empatia- ja yhteistyötaidot
 • lisäksi kasvanut itsetuntemus ja itsereflektiokyky, parempi kyky itsensä johtamiseen ja spontaaniin toimintaan, selkeämpi käsitys oman työn ja roolin mahdollisuuksista 
Pilke icon line copy.jpg

Johdon, avainhenkilöiden ja yrittäjien yksilöcoaching

 • pääosassa coachattava ja hänen agendansa
 • työtapoina coachaavat keskustelut, oivalluttavat visuaaliset ja toiminnalliset työtavat sekä räätälöidyt harjoitukset & soveltuvat arvioinnit tarpeen mukaan
 • tuloksena konkreettisia välineitä halutun muutoksen aikaansaamiseksi, lisääntynyt itsetuntemus ja itseluottamus sekä tietoisuus omista valinnoista ja toiminnan vaikutuksesta
 • kesto noin 6 kk, kaikkiaan 5 tapaamista à 1,5 t

TARINATEATTERI OIVALLUTTAA JA YHDISTÄÄ

Pilke icon line copy.jpg

Improvisoitu tarinateatteriesitys

Ainutkertainen, oivalluttava esitys linkitetään aina organisaation ja ryhmän tavoitteisiin. Se sopii kokouksiin, valmennuksiin, konferensseihin ja juhliin korostamaan tilaisuuden arvoa, innostamaan ja syventämään yhteistä keskustelua.

 • pääosassa yleisö ja heidän tarinansa sekä organisaation tavoitteet 
 • työtapoina esitys, jossa ammattinäyttelijät improvisoivat ohjaajan johdolla katsojien kokemuksia ja tarinoita 
 • tuloksena inspiroiva, hauska ja yhdistävä tilaisuus, joka tuo yllättäviä näkökulmia käsiteltäviin kysymyksiin sekä syventää keskustelua  
 • lisäksi vahvistunut empatia ja keskinäinen arvostus, lisääntynyt yhteishenki ja kirkkaampi ymmärrys yhteisistä tavoitteista.
 • Kesto 1,5–2 tuntia