mervärde med högklassiga möten

Vi coachar och faciliterar ledningsgrupper, team, arbetsgemenskaper och nyckelpersoner till högklassiga möten som framkallar meningsfullt samarbete, kreativ förnyelse och utförande som vilar på uppskattning. Utöver det utbildar vi era proffs i att möjliggöra högklassiga möten i organisationen. Vårt arbete bygger på en långvarig kunskap om affärslivet och organisationer, de bästa metoderna från facilitering och coaching samt aktionsbaserade arbetssätt, berättelser och improvisation.

  • Kunskap om affärslivet och organisationer. Vi har en stark teorigrund och lång erfarenhet av affärslivet och olika organisationer. Vi talar samma språk som deltagarna, förstår era behov och vet hur man kommer vidare i rätt riktning.

  • Coaching och facilitering. Vi vägleder mänskorna till inlärning och mod vid utkanten av sin bekvämlighetszon. Vi styr till reflektion och till en dialog som förändrar både tankegången, erfarenheten och interaktionen här och nu. Det stärker och ökar ansvaret för samarbetet.

  • Visuella och aktionsbaserade arbetssätt & berättelser och improvisation. Våra fräscha, konkreta och ändamålsenliga arbetssätt skapar personlig närvaro och väcker nyfikenhet. Detta öppnar nya infallsvinklar som lätt blir förbisedda i vardagen.


VÅRA KUNDER BERÄTTAR

Leni åstadkom en fördjupad känsla av att vi sitter i samma båt och har samma resemål. Vi har med Leni gjort något historiskt med att diskutera så öppet!” -Mellanchef – ledarutbildning

Pilke+icon+line+copy.jpg

Leni hjälpte oss lyckas! Hon nöjde sig inte med quick fixes utan utmanade oss på en ”djupare” nivå, till verkliga insikter och förändringar. Hon kunde bra ta fasta på det väsentliga och förde oss framåt.” -Ledningsgruppmedlem – workshop för ledningsgruppen