MOD, ENERGI OCH KLARHET

– individuell coaching för ledare och nyckelpersoner


Fördelar

  • konkreta medel för att förändra den egna berättelsen och åstadkomma den önskade förändringen

  • ökad självkännedom och självregleringsförmåga

  • djupare insikt om egna val och egna handlingars effekter

  • större inre balans, mer energi och ökad handlingsfrihet

I praktiken

  • fokus: den coachade och hens berättelse

  • arbetssätt: coachande samtal; visuella, kroppsliga och improvisationsbaserade arbetssätt samt skräddarsydda övningar

  • typiskt 5 träffar à 1,5–2 timmar, inalles 6 månader

Vaelluskengät-pb.jpg

”Jag har blivit mer medveten om mina handlingssätt och mina val i vardagen samt hur dessa påverkar mig och min omgivning. Under coachingen skapade vi ett konkret ramverk som hjälpte mig gestalta mina frågeställningar. Jag blev förbluffad över hur många svar jag fann inom mig under coachingövningarna! Jag tycker särskilt om Lenis sätt att coacha för hon andas lång erfarenhet och starkt kunnande. Ett djupt förtroende växte fram mellan oss, och att dela med mig svåra saker kändes naturligt. Jag kan varmt rekommendera Leni som coach särskilt åt erfarna personer med en krävande roll som vill fördjupa sin självförståelse och komma till bästa resultat i arbetets viktiga interaktionstillfällen.”

Business Unit Manager