MAHDOLLISTA LAADUKKAAT KOHTAAMISET

- taitovalmennukset ryhmien vetäjille


Hyödyt:

  • tunneälykkäitä kohtaamistaitoja yksilön kanssa, mm. kuuntelu, kysyminen, innostaminen, haastaminen sekä sanaton, kehollinen vuorovaikutus

  • taitoja laadukkaiden kohtaamisten mahdollistamiseksi ryhmässä, mm. virittäminen yhteiseen, uteliaisuuden ja empatian herättäminen, äänekkäät ja hiljaiset, jännitteiden työstäminen

  • kasvanut itsevarmuus ja rohkeus kokeilla erilaisia työtapoja

  • entistä vahvempi mahdollistajan identiteetti ja käytännön välineitä erilaisiin tilanteisiin

Käytännössä

  • pääosassa osallistujat ja ryhmä, fokus heidän työssään ja tarpeissaan, vahvuuksissaan ja haasteissaan

  • työtapoina lyhyet alustukset, osallistavat ja oivalluttavat menetelmät sekä toiminnalliset ja improvisaatioon pohjautuvat työtavat

  • tyypillisesti 3–5 päivän f-2-f-tapaamista & virtuaalitapaamisia, kesto 1–6 kk.

Kokous kahvilassa.jpg

”Selkeä, hyvällä energian eteenpäin puksuttava kokonaisuus, jossa oli hyvä balanssi teorian ja käytännön asioiden välillä. Kerrankin keskittynyt tekeminen tällä porukalla. Uuden aihepiirin syvempi tarkastelu rauhassa – inspiroivaa!”

                                                                                 Asiantuntija