Leni_Grunbum_Pilke_Valmennus_Oy

Leni on työyhteisöjen moniosaaja, joka tunnetaan elinvoimaisten keskustelujen luotsina ja yhteisen tarinan vahvistajana. Hän valmentaa myös taitoja, joilla laadukkaita kohtaamisia rakennetaan omin voimin. Hän on työskennellyt 10 vuoden ajan lukuisten yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa.

Coachingin ja fasilitoinnin parhaiden menetelmien lisäksi Leni hyödyntää tarinoita sekä visuaalisia, toiminnallisia ja improvisaatioon pohjautuvia työtapoja. Ne syventävät tietoisuutta käsiteltävästä asiasta sekä ohjaavat luovuuteen, tuoreisiin oivalluksiin ja tarkoituksenmukaisiin käytännön ratkaisuihin, jotka vievät valittuun suuntaan. Samalla vuorovaikutus muuttuu myönteisemmäksi ja ihmisten kyky toimia seesteisesti muutoksessa  kasvaa.

 • Kauppatieteiden maisteri, kansainvälinen markkinointi ja yrityshallinto

 • 10 vuoden valmentajakokemus johtajuuden, yhteistyön ja muutoksen kysymysten parissa

 • Työskennellyt eri alojen yritysten, valtion- ja kuntaorganisaatioiden sekä korkeakoulujen ja kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa

 • Väitöskirjatutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vuodesta 2019, tutkimusaiheena merkitykselliset kohtaamiset tiimeissä

 • 15 vuoden kokemus asiantuntijana, projektipäällikkönä ja esimiehenä kansainvälisessä ympäristössä

 • Kouluttanut systeemisiä business coacheja ja systeemisiä fasilitaattoreita

 • Certified Narrative CoachTM, Professional Certified Coach (PCC, ICF), Certified Practitioner of Psychodrama (CP), työnohjaaja

 • Tarinateatterinäyttelijä ja -ohjaaja TTO

 • Täydennyskoulutuksia mm. muutosjohtamisessa, kasvatustieteessä ja filosofiassa

 • Sertifioinnit: Personal Resilience Profile, ProReal Virtual Facilitator, Systemic Leadership Pulse® -johtoryhmäarviointi, Coaching Leadership Pulse® -johtajuusarviointi, PeiliTM Certified Practitioner

 • Julkaisut ja tutkielmat:

  • Hands-on-tarinateatteri tulevaisuuden työelämätaitojen oppimisessa (2018)

  • Valmentava esimies. Onnistumista palvelevat positiot (Talentum 2014) yhdessä Marjo-Riitta Ristikankaan kanssa

  • Systeeminen tiimicoaching ja merkittävät hetket (2013)

  • Attitudes of Future Managers Towards Business Ethics: A Comparison of Finnish and American Business Students (Journal of Business Ethics 1997)

 • Työkielet suomi, ruotsi ja englanti

PCC.JPG
NC_Logo_Certified_Practitioner_Gray_BG-white.jpg
white-bg.jpg

valmentava-esimies.jpg

Valmentava esimies

Valmentava esimiestyö on tavoitteellista, osallistavaa ja arvostavaa vaikuttamista. Se perustuu ennen kaikkea oikeaan asenteeseen, positiiviseen ihmiskäsitykseen ja haluun kehittyä. Mitä inhimillisempi ja tavallisempi esimies uskaltaa olla, sitä enemmän hän saa osakseen arvostusta. Valmentavan esimiehen ei tarvitse olla yli-ihminen, vaan ajatteluaan kehittävä, vuorovaikutustaitojaan harjoittava ja tunteitaan hyödyntävä johtamisen ammattilainen. Valmentava esimies innostaa ja innostuu yhdessä johdettaviensa kanssa.Tämä kirja opastaa kehittymään valmentavaksi esimieheksi. Se on kirjoitettu ajattelukumppaniksi, palloseinäksi ja käytännönläheiseksi käsikirjaksi. Kirjassa on runsaasti konkreettisia työvälineitä itsetutkiskeluun ja oman esimiestyön reflektointiin sekä sovellettaviksi yksilöiden ja tiimien johtamiseen.