ROHKEUTTA, ENERGIAA JA SELKEYTTÄ

– johdon ja avainhenkilöiden yksilöcoaching


Hyödyt

  • konkreettisia askeleita oman tarinan muuttamiseksi ja halutun muutoksen aikaansaamiseksi

  • lisääntynyt itsetuntemus ja itsesäätelykyky

  • syvempi tietoisuus omista valinnoista ja oman toiminnan vaikutuksesta

  • entistä suurempi sopusointu, energisyys ja toimintavapaus

Käytännössä

  • pääosassa coachattava ja hänen tarinansa

  • työtapoina coachaavat keskustelut sekä visuaaliset, toiminnalliset ja improvisaatiopohjaiset työtavat ja räätälöidyt harjoitukset

  • kesto noin 6 kk, kaikkiaan 5 tapaamista à 1,5 t

Vaelluskengät-pb.jpg

”Olen tullut tietoisemmaksi siitä miten arjen tilanteissa toimin, millaisia valintoja teen ja miten nämä valinnat vaikuttavat itseeni ja ympäristööni. Konkreettisen viitekehyksen rakentaminen auttoi hahmottamaan käsiteltäviä asioita ja hämmästyin jopa itse sitä, miten paljon vastauksia sisältäni coachingharjoitusten myötä löytyikään!

Pidän erityisen paljon Lenin tavasta coachata, sillä siitä huokuu pitkä kokemus ja vahva osaaminen. Välillemme syntyi syvä luottamus ja vaikeidenkin asioiden jakaminen tuntui luontevalta. Voin lämpimästi suositella Leniä coachiksi erityisesti jo kokemusta omaaville, vaativaa työtä tekeville henkilöille jotka haluavat syventää itseymmärrystään ja saada aikaan parhaan tuloksen työhön liittyvistä, tärkeistä vuorovaikutustilanteista.”

Liiketoimintayksikön johtaja