Leni_7 brella.jpg

Leni Grünbaum

Saan valtavasti energiaa ja tyydytystä aidoista kohtaamisista, omista ja muiden. Siksi haluan olla mukana luomassa tilanteita, joissa liiketoiminnan, johtamisen ja yhteistyön tärkeitä kysymyksiä käsitellään ja ratkotaan ihmisten kokemuksista ja tarinoista käsin, uteliaan kiinnostuksen ja yhteisen etsimisen hengessä. Muutos tapahtuu tässä ja nyt.

Leni on työyhteisöjen moniosaaja, joka tunnetaan elinvoimaisten keskustelujen luotsina ja yhteisen tarinan vahvistajana. Hän valmentaa myös taitoja, joilla laadukkaita kohtaamisia rakennetaan omin voimin. Hän on työskennellyt 10 vuoden ajan lukuisten yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa.

Coachingin ja fasilitoinnin parhaiden menetelmien lisäksi Leni hyödyntää tarinoita sekä visuaalisia, toiminnallisia ja improvisaatioon pohjautuvia työtapoja. Ne syventävät tietoisuutta käsiteltävästä asiasta sekä ohjaavat luovuuteen, tuoreisiin oivalluksiin ja tarkoituksenmukaisiin käytännön ratkaisuihin, jotka vievät valittuun suuntaan. Samalla vuorovaikutus muuttuu myönteisemmäksi ja ihmisten kyky toimia seesteisesti muutoksessa  kasvaa.


Yhteistyökumppanit

Laadukkaita kohtaamisia ovat mahdollistamassa erilaisin vahvuuksin

Carolin

Carolin tarjoaa palveluita, jotka tukevat hyvää ja rakentavaa johtajuutta organisaatioissa. Carolinin räätälöidyt valmennukset ovat kokemuksellisia, mutta niissä hyödynnetään myös neuro- ja systeemitieteitä.

Hope Consulting

Hope Consultingin missiona on nostaa esille inhimillisen kilpailukyvyn merkitystä sekä lisätä siihen liittyviä inhimillisiä valmiuksia. Työskentelyä ohjaavat visio, sovitut tavoitteet ja etiikka sekä vahva usko oppimiseen ja positiivisen psykologian voimaan.

Gro

Pontus Holmgren from gro facilitates processes that create space for real connection with oneself, one another, the past and the common intention. He also innovates new ways of working that make these connections possible.