KATSEET OLENNAISEEN

- johtoryhmän coaching


Hyödyt

  • Olennaisten asioiden tunnistaminen, jotta johtoryhmä voi edistää koko yrityksen etua.

  • Vastavuoroista, avointa yhteistyötä ja lisääntynyt luottamus.

  • Aktiivista toimijuutta samaan suuntaan kokouksissa ja niiden välillä.

  • Entistä paremmat palautetaidot ja kyky käsitellä hankalia asioita.

Käytännössä

  • pääosassa yhteinen suunta sekä johtoryhmän tarpeet ja odotukset

  • työtapoina oivalluttavat keskustelut, coachingmenetelmät, tarinat ja toiminnalliset työtavat

  • tyypillisesti 4–5 puolen tai koko päivän tapaamista, kesto 1–6 kk

guitars-2033566_1920.jpg

”Monissa tämäntapaisissa kehittämispyrkimyksissä pitkän uran aikana olleena, tämä prosessi ja työskentelytapa ovat olleet omaa luokkaansa. Ne ovat avanneet uusia näkökulmia, muuttaneet käytännön toimintaa ja vieneet tavoitteiden suuntaan. Kiitos aidosta, rohkeasta toteutuksesta!”

Johtoryhmän jäsen