GEMENSAM KURS OCH KOMPASS

– f2f eller virtuell teamcoaching


Fördelar

  • förstärker teamets delade förståelse, samarbete och engagemang

  • bygger upp positiv och lärande kommunikation i det dagliga arbetet

  • fördjupar insikten om vars och ens ansvar och påverkan i teamet

  • ökar förtroendet, ömsesidigheten och modet att ta upp besvärliga frågor

I praktiken

  • fokus: den gemensamma kursen och deltagarnas erfarenheter, kunskap och behov

  • arbetssätt: insiktsgivande coachande arbetssätt, övningar och berättelser

  • typiskt, f2f implementering:  4–5 träffar à 0,5–1 dag, inalles 3–6 månader

  • typiskt, virtuell process: 3–4 virtuella träffar à 2 h, inalles 2–3 månader. Genomförs med hjälp av ProReal-virtualplatformen.

IMG_1848.jpg

”Leni var väldigt lyhörd för våra verkliga behov. Hon hade byggt upp ett program för oss men kunde också läsa situationen och vara flexibel. Det fanns många saker under ytan som hon såg och tog tag i, så att vi gjorde just det som behövdes för att vi skulle komma vidare.”

Rektor