HÖGKLASSIGA MÖTEN GER MER ÄN MÅL

 

Vi hjälper ledningsgrupper, chefer och team till högklassiga träffar, där människorna är samtidigt i kontakt med sig själva, varandra och det gemensamma syftet. Dessa möten tar fram det väsentliga samt utmynnar i en sannare kommunikation och lösningar utan tvång. De bygger upp ett motiverande, hållbart och effektivt samarbete för en bättre framtid. De engagerar till konkreta handlingar i vardagen. 

Vi använder oss av de bästa metoderna från coaching, facilitering samt berättelser, improvisation och visuella och aktionsmetoder. De inbjuder till positiv nyfikenhet, hjälper strukturera komplexa frågor och att diskutera dem sanningsenligt. Målbilden utvidgas och fördjupas, den ömsesidiga uppskattningen ökar och energin riktas mot handling. I slutändan får man kreativitet, avkopplad effektivitet och tillväxt samt små handlingar med stor effekt.

 

Leni_Grunbaum_Pilke_Valmentaja.jpg

Leni Grünbaum

 

För mig är autentiska möten – mina egna och andras – en källa av kraft och tillfredsställelse. Därför vill jag vara med och skapa tillfällen där väsentliga frågor gällande affärsverksamhet, ledarskap och samarbete kan bearbetas här och nu, utgående från människornas upplevelser och berättelser. Den forskande leken inbjuder till glädje och personligt initiativ. Tillsamman granskar man de gemensamma teman med färska ögon, i en anda av nyfikenhet och upptäckt.”

Leni är en erfaren coach, facilitator och utbildare, känd för sin förmåga att inbjuda till kraftfulla, positiva samtal som förstärker den gemensamma berättelsen. Hon hjälper också utveckla ledaresemotionellt intelligenta färdigheter inom coaching och facilitering för att de skall kunna skapa högklassiga träffar i organisationen. Hon har jobbat med företag och offentliga organisationer i 10 år.

Leni utnyttjar inspirerande och effektiva metoder som bygger på coaching och facilitering. Utöver dessa använder hon berättelser samt visuella, aktionsbaserade arbetssätt. Tillsammans öppnar dessa upp färska infallsvinklar, skapar tydlighet samt leder till insikt och praktiska lösningar. Samtidigt förbättras kommunikationen i och med att förtroendet och den ömsesidiga uppskattningen ökar. När glädje och kreativitet tas i bruk, styr de energin mot aktiva handlingar.


VÅRA KUNDER BERÄTTAR

 

Leni åstadkom en fördjupad känsla av att vi sitter i samma båt och har samma resemål. Vi har med Leni gjort något historiskt med att diskutera så öppet!” -Mellanchef – ledarutbildning

Pilke icon line copy.jpg

Leni hjälpte oss lyckas! Hon nöjde sig inte med quick fixes utan utmanade oss på en ”djupare” nivå, till verkliga insikter och förändringar. Hon kunde bra ta fasta på det väsentliga och förde oss framåt.” -Ledningsgruppmedlem – workshop för ledningsgruppen


Tjänster

 

Våra tjänster omfattar allt från enskilda föreläsningar till långa utbildningar. Ett typiskt uppdrag räcker 1–6 månader.

  • Föreläsningar för små och stora grupper 
  • Utveckling av ledningsgrupper, chefer, team och arbetsgemenskaper
  • Facilitering av samarbete, förändring och utveckling, små och stora grupper
  • Öppna utvecklingsgrupper för högsta ledningen, mellanchefer och företagare
  • Individuell coaching av högsta ledningen, mellanchefer, nyckelpersoner och företagare
  • Improviserade playbackteaterföreställningar 
Leni_10.jpg