När ni

  • planerar en förändring eller är mitt i en

  • vet att ni tillsammans skulle komma längre – och att det nu skulle behövas

  • kör fast gång på gång i samma frågor eller liknande situationer

  • vill få alla med

hjälper vi

  • generera mångsidigare och bättre resonemang, samtal och beslut

  • skapa en gemensam berättelse och frambringa en känsla av meningsfullhet

  • frigöra mänskornas kreativitet och förmåga att åstadkomma resultat

  • stärka känslan av samhörighet, samspelet och tron på samarbete

Vi är ett litet coaching,- faciliterings- och utbildningsföretag. Vi hjälper er utveckla er verksamhet och ert samarbete genom högklassiga möten mänskor emellan. Högklassiga möten har fokus på det som är väsentligt. De trappar upp gruppens förmåga till slagkraftig handling samt ökar gruppens kollektiva intelligens, dess skaparkraft och dess förmåga till förnyelse. Vi formar framtiden tillsammans, ett möte i taget.


Leni_Grunbaum_Pilke_Valmentaja.jpg

Leni Grünbaum

”Jag får kraft och tillfredsställelse från autentiska möten – mina egna och andras. Därför vill jag skapa tillfällen där väsentliga frågor gällande verksamhet, ledarskap och samarbete bearbetas här och nu utgående från människornas upplevelser och berättelser.”

Leni är en erfaren coach, facilitator och utbildare, känd för sin förmåga att inbjuda till kraftfulla samtal som förstärker den gemensamma berättelsen. Hon utbildar också ledare, experter och interna facilitatorer i emotionellt intelligenta, praktiska färdigheter för att framkalla högklassiga möten i organisationen. Leni har jobbat med företag och offentliga organisationer i 10 år.

Leni utnyttjar inspirerande och effektiva metoder som bygger på coaching och facilitering. Utöver dessa jobbar hon med berättelser samt visuella och aktionsbaserade arbetssätt. De skapar tydlighet och utmynnar i färska infallsvinklar, insikter och praktiska lösningar. Ett ökat förtroende och en djupare ömsesidig uppskattning framkallar nya slags samtal och konkreta handlingar som förändrar vardagen i den önskade riktningen.


VÅRA KUNDER BERÄTTAR


Leni åstadkom en fördjupad känsla av att vi sitter i samma båt och har samma resemål. Vi har med Leni gjort något historiskt med att diskutera så öppet!” -Mellanchef – ledarutbildning

ikoni-1.png

Leni hjälpte oss lyckas! Hon nöjde sig inte med quick fixes utan utmanade oss på en ”djupare” nivå, till verkliga insikter och förändringar. Hon kunde bra ta fasta på det väsentliga och förde oss framåt.” -Ledningsgruppmedlem – workshop för ledningsgruppen