FÖR HÖGKLASSIGA MÖTEN

- utbildningar i facilitativa färdigheter


Fördelar:

  • emotionellt intelligenta färdigheter för att bemöta andra, bl.a. närvara, lyssna, fråga, inspirera, utmana samt icke-verbal interaktion

  • färdigheter för att framkalla högklassiga möten i grupper, bl.a. inspirera och orientera, väcka nyfikenhet och empati, hjälpa hitta det väsentliga, balansera talföra och tystlåtna samt hantera spänningar i gruppen

  • ökad självkännedom, tillit och mod att pröva olika arbetssätt

  • stärkt facilitatoridentitet och praktiska redskap

I praktiken

  • fokus: deltagarna och gruppen, deras arbete och behov samt styrkor och utmaningar

  • arbetssätt: korta underlag, inklusiva och praktiska aktionsbaserade arbetssätt med små inslag av improvisation

  • typiskt 3–5 träffar à 4–8 h samt 1–2 virtuella träffar à 1,5–2 h, inalles 1–6 månader.

Kokous kahvilassa.jpg

”En klar helhet som framskred energiskt och en bra balans mellan teori och praktik. För en gångs skull koncentrerat samarbete med det här gänget. Inspirerande att få utforska ett nytt ämnesområde i lugn och ro!”

”Vi var väldigt nöjda. Gruppmedlemmarna utvecklade sina färdigheter både i att facilitera och att fungera i grupp, men lärde sig också mycket om sig själva. Leni vägledde oss med säker hand och väckte nya tankar med sina frågor. Vi rekommenderar!”  

Deltagare & kontaktperson