KOHTI kestäväÄ yhteistä tulevaisuuTTA

 

Autamme johtoryhmiä, esimiehiä ja tiimejä laadukkaisiin kohtaamisiin, joissa ihmiset ovat samanaikaisesti yhteydessä itseensä, toisiinsa sekä yhteiseen tarkoitukseen.  Niissä olennainen selkiytyy, vuorovaikutus muuttuu todemmaksi ja ratkaisut syntyvät pakottomasti. Syntyy motivoivaa, kestävää ja tehokasta yhteistyötä paremman tulevaisuuden puolesta. Yhteinen tavoite muuttuu arjen teoiksi.

Työtapoina ovat coachingin ja fasilitoinnin parhaat menetelmät sekä visuaaliset ja toiminnalliset työtavat, tarinat ja improvisaatiosta lainatut menetelmät. Ne virittävät myönteiseen uteliaisuuteen, auttavat jäsentämään monimutkaisia asioita ja puhumaan niistä todenmukaisesti. Samalla yhteinen ymmärrys tavoitteista kirkastuu, keskinäinen arvostus syvenee ja energia suuntautuu toimintaan. Tuloksena on luovuutta, rentoa tehokkuutta ja kasvua sekä pieniä tekoja, joilla on suuret vaikutukset.

 

Leni_Grunbaum_Pilke_Valmentaja.jpg

Leni Grünbaum

 

Saan valtavasti energiaa ja tyydytystä aidoista kohtaamisista, omista ja muiden. Siksi haluan olla mukana luomassa tilanteita, joissa johtamisen ja yhteistyön tärkeitä kysymyksiä käsitellään ja ratkotaan nykyhetkessä, ihmisten kokemuksista ja tarinoista käsin.”

Leni on työyhteisöjen monitaituri ja valmentaja, joka tunnetaan elinvoimaisten keskustelujen luotsina ja yhteisen tarinan vahvistajana. Hän valmentaa myös tunneälykkäitä johtamis- ja yhteistyötaitoja, joilla laadukkaita kohtaamisia rakennetaan omin voimin. Hän on työskennellyt 10 vuoden ajan lukuisten yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. 

Coachingin ja fasilitoinnin parhaiden menetelmien lisäksi Leni hyödyntää tarinoita sekä visuaalisia, toiminnallisia ja improvisaatioon pohjautuvia työtapoja. Ne ohjaavat selkeyteen, luovuuteen ja tuoreisiin oivalluksiin sekä käytännön ratkaisuihin. Kun luottamus ja keskinäinen arvostus vahvistuvat, vuorovaikutus muuttuu myönteisemmäksi. Innostus ja luovuus voidaan hyödyntää pienissä arjen muutoksissa, jotka vievät kohti tavoitteita.


Asiakkaamme kertovat

 

Mielettömän hyvä vetäjä, joka tarttui olennaiseen ja ohjasi meitä eteenpäin… Lenin ohjauksessa pystyttiin intensiiviseen ja avoimeen keskusteluun. Meille tarjoutui tilaisuus jäsentää itsellemme, mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joihin meidän on tartuttava – mutta myös, miten johtoryhmän jäsenet suhtautuvat toisiinsa. Lenillä on vankkaa teoriaosaamista tiimeistä, johtajuudesta ja organisaatioista, minkä ansiosta työskentelymme saatiin kytkettyä myös teoriaan. Se rakensi vankan perustan tavoitteillemme.” -Johtoryhmän jäsen | JOHTORYHMÄVALMENNUS

Pilke icon line copy.jpg

Leni’s skills are excellent in listening, analyzing and adapting the coaching on different levels, based on solid experience, to make one realize the options forward in a natural way. The coaching has given me insights of myself, my professional life and goals in a multitude of ways, with tools that will help me grow and develop now and in the future.” Head of Smart Grid and Business Strategy | INDIVIDUAL EXECUTIVE COACHING

Pilke icon line copy.jpg

Leni åstadkom en fördjupad känsla av att vi sitter i samma båt och har samma resemål. Vi har med Leni gjort något historiskt med att diskutera så öppet!” -Mellanchef, försäkringsbolag | LEDARUTBILDING


Palvelumme

 

Palvelumme ulottuvat kertaluontoisista puheenvuoroista, työpajoista ja esityksistä pitkiin valmennuksiin. Tyypillinen toimeksiantomme kestää 1–6 kuukautta.

  • Puheenvuorot pienille ja suurille yleisöille 
  • Valmennukset johtoryhmille, esimiehille, tiimeille ja työyhteisöille 
  • Yhteistyön, muutosten ja kehittämisen fasilitointi, pienet ja isot ryhmät
  • Kehittymisryhmät ylimmälle johdolle, keskijohdolle ja yrittäjille
  • Johdon, avainhenkilöiden ja yrittäjien yksilöcoaching
  • Improvisoidut tarinateatteriesitykset
Leni_10.jpg