DELAD VISDOM, KLOKA HANDLINGAR

– facilitering av aktuella frågor och förändringar


Fördelar

  • synliggör mångfalden och olikheterna i organisationen och i gruppen

  • utvecklar den gemensamma tankeprocessen, dialogen och samspelet

  • ger nya färdigheter till samspel och samarbete

  • ökar engagemanget för samarbete och ett delat utförande

I praktiken

  • fokus: organisationens och gruppens mål samt deltagarnas erfarenheter, kunskap och behov

  • arbetssätt: effektiva facilitativa metoder styr till att delar kunskap och sporrar till handling

  • typiskt 2–4 träffar à 0,5–1 dag, inalles 2 veckor – 4 månader.

On air_PB.JPG