BLICKEN PÅ DET VÄSENTLIGA

- ledningsgruppens coaching


Fördelar

  • Ledningsgruppen identifierar och tar upp det som är väsentligt för att den ska kunna befrämja hela organisationens intressen  

  • Ömsesidigt, öppnare samarbete samt ökat förtroende och ansvar

  • Medlemmarna agerar aktivt åt samma håll under och mellan mötena

  • Bättre feedbackfärdigheter och ökad förmåga att hantera besvärliga frågor

I praktiken

  • fokus: ledningsgruppens gemensamma riktning, behov och förväntningar

  • arbetssätt: insiktsfulla samtal, coachingmetoder, berättelser och aktionsbaserade arbetssätt som konkretiserar komplexa frågor och gör dem hanterbara

  • typiskt 4–5 träffar à 3–4 h, inalles 4–7 månader

guitars-2033566_1920.jpg

”Under min långa karriär har jag varit med om många utvecklingsprocesser – men denna har varit i en klass för sig, liksom också arbetssättet. De har öppnat nya infallsvinklar, förändrat våra dagliga handlingssätt och lett oss mot våra mål. Tack för ett genuint och modigt samarbete!”

Ledningsgruppmedlem