Kun

  • suunnittelette muutosta tai olette keskellä sitä

  • tiedätte, että teistä olisi yhdessä enempään – ja nyt sitä tarvittaisiin

  • jumiudutte toistuvasti samoihin asioihin tai tilanteisiin

  • haluatte saada kaikki mukaan

me autamme

  • synnyttämään entistä laadukkaampaa ajattelua, keskustelua ja päätöksiä

  • vahvistamaan yhteistä tarinaa ja merkityksellisyyden kokemusta

  • vapauttamaan ihmisten luovuuden ja aikaansaamisen

  • lujittamaan yhteishenkeä, vastavuoroisuutta ja luottamusta yhteiseen tekemiseen

Olemme pieni ja moneen taipuva coaching-, fasilitointi- ja valmennusyritys. Autamme sinua kehittämään liiketoimintaasi ja yhteistyötä laadukkaiden kohtaamisten kautta. Laadukkaat kohtaamiset ohjaavat keskittymään olennaiseen. Lisäksi ne vauhdittavat aikaansaamista, lujittavat yhteishenkeä sekä kasvattavat kollektiivista älykkyyttä, luovuutta ja uusiutumista yli rajojen. Tulevaisuus luodaan yhdessä, kohtaaminen kerrallaan.


Leni_Grunbaum_Pilke_Valmentaja.jpg

Leni Grünbaum

Saan valtavasti energiaa ja tyydytystä aidoista kohtaamisista, omista ja muiden. Siksi haluan olla mukana luomassa tilanteita, joissa johtamisen ja yhteistyön tärkeitä kysymyksiä käsitellään ja ratkotaan nykyhetkessä, ihmisten kokemuksista ja tarinoista käsin.”

Leni on työyhteisöjen monitaituri ja valmentaja, joka tunnetaan elinvoimaisten keskustelujen luotsina ja yhteisen tarinan vahvistajana. Hän valmentaa myös tunneälykkäitä johtamis- ja yhteistyötaitoja, joilla laadukkaita kohtaamisia rakennetaan omin voimin. Hän on työskennellyt 10 vuoden ajan lukuisten yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. 

Coachingin ja fasilitoinnin parhaiden menetelmien lisäksi Leni hyödyntää tarinoita sekä visuaalisia, toiminnallisia ja improvisaatioon pohjautuvia työtapoja. Ne ohjaavat selkeyteen, luovuuteen ja tuoreisiin oivalluksiin sekä käytännön ratkaisuihin. Kun luottamus ja keskinäinen arvostus vahvistuvat, vuorovaikutus muuttuu myönteisemmäksi. Innostus ja luovuus voidaan hyödyntää pienissä arjen muutoksissa, jotka vievät kohti tavoitteita.


Asiakkaamme kertovat

”Monissa tämäntapaisissa kehittämispyrkimyksissä pitkän uran aikana olleena, tämä prosessi ja työskentelytapa ovat olleet omaa luokkaansa. Prosessi on kokonaisuudessaan ollut hyvä: avannut uusia näkökulmia, muuttanut käytännön toimintaa ja vienyt tavoitteiden suuntaan. Kiitos prosessista ja aidosta, rohkeasta toteutuksesta!” Johtoryhmän jäsen  | Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

ikoni-1.png

Leni’s skills are excellent in listening, analyzing and adapting the coaching on different levels, based on solid experience, to make one realize the options forward in a natural way. The coaching has given me insights of myself, my professional life and goals in a multitude of ways, with tools that will help me grow and develop now and in the future.” Head of Smart Grid and Business Strategy | INDIVIDUAL EXECUTIVE COACHING

ikoni-2.png

Leni åstadkom en fördjupad känsla av att vi sitter i samma båt och har samma resemål. Vi har med Leni gjort något historiskt med att diskutera så öppet!” -Mellanchef, försäkringsbolag | LEDARUTBILDING